Nationaal MS Fonds

Uw winkelmandje

[ ... ] Items
Bestel
VirtueMartUw mandje is momenteel leeg.
Home » Help mee » Notarieel schenken

Notarieel schenken

altWilt u schenken met belastingvoordeel? Het Nationaal MS Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel van schenken aan een ANBI is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. Als u schenkt d.m.v. een periodieke schenking, zijn uw schenkingen geheel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Na uw aangifte van inkomstenbelasting betaalt de Belastingdienst namelijk een gedeelte terug van de schenking.

Periodieke schenking

U kunt vanaf 2014 periodieke giften doen met een onderhandse akte van schenking aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of aan een vereniging met ten minste 25 leden. U hoeft de gift niet meer vast te leggen in een notariële akte om voor giftenaftrek in aanmerking te komen. In 2014 kunt u bij Schenkservice terecht om een onderhandse schenkingsovereenkomst op te laten stellen.

Voordeel voor u en het goede doel

Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u 16% tot 52% van de schenking terug. Met een periodieke schenking is het Nationaal MS Fonds verzekerd van financiële steun en u bent verzekerd van belastingaftrek. Klik hier voor een rekenvoorbeeld.

De voorwaarden voor een succesvolle inkomstenbelastingaftrek
· De schenking dient gedaan te zijn aan een ANBI;
· U moet de schenking vastleggen bij de notaris.
· U dient de schenking in vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen te doen die uiterlijk eindigen bij het overlijden.
· U dient de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar te doen.
· Er mag geen tegenprestatie staan tegenover de schenking.
· Bij uw aangifte inkomstenbelasting dient u de betaling van een termijn op te geven als 'periodieke gift'

Belastingaangifte

altJaarlijks geeft u bij uw belastingaangifte onder het kopje aftrekposten aan dat u een gift/schenking heeft gedaan. U vult uw gegevens van de schenking in bij periodieke giften. Het kan zijn dat de belastingdienst vraagt om bewijsstukken van de gift. In dat geval stuurt u een kopie van de akte en een kopie van uw bankafschrift van de schenking.

Zijn er kosten aan verbonden?
Nee, het Nationaal MS Fonds neemt de notariskosten voor haar rekening. De afwikkeling wordt verzorgd door onze "huisnotaris", notaris van Gastel in Vlaardingen, die de akte opmaakt tegen een minimaal bedrag.

Vindt u het ook belangrijk dat het Nationaal MS Fonds structureel gesteund wordt zodat projecten ten behoeve van mensen met MS voortgang kunnen blijven vinden?
Om een akte af te sluiten, moet u een officieel machtigingsformulier invullen. U kunt het officiële machtigingsformulier aanvragen:

Nationaal MS Fonds
Mathenesserlaan 378
3023 HB Rotterdam
Tel: 010 – 59 198 39
of u kunt het volmacht voor toezegging hier downloaden alt
Na invulling kunt u het machtigingsformulier samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs sturen naar:

Nationaal MS Fonds
Antwoordnummer 409
3140 WB Maassluis

Huisnotaris

De huisnotaris van het Nationaal MS Fonds is Van Gastel Notarissen te Vlaardingen. Als u aan een notariële schenking denkt voor het Nationaal MS Fonds, dan kunt u met hen contact opnemen om dit vast te leggen. Daarnaast kunnen zij uw testament opstellen als u na wilt laten aan het Nationaal MS Fonds

Contactgegevens
Van Gastel Notarissen
Westlandseweg 260
3131 HX Vlaardingen
T: 010-2322060

Een overzicht van alle notarissen in Nederland vindt u hier. Ook kunt u bellen met de notarislijn: 0900 – 346 9393.Meer online

Volg ons op