Nationaal MS Fonds

Uw winkelmandje

[ ... ] Items
Bestel
VirtueMartUw mandje is momenteel leeg.
Home » Over MS » Ziekte v Devic

Ziekte v Devic

De ziekte van Devic is net als de ziekte ADEM een MS gerelateerde ziekte. MS is een aandoening van de hersenen en het ruggenmerg, het centrale zenuwstelsel, dat zich kenmerkt door een onvoorspelbaar en divers beloop. Van oudsher werd MS als een aparte ziekte beschreven, echter steeds meer groeit het inzicht dat MS onderverdeeld kan worden in meerdere te onderscheiden subgroepen. Een van deze subgroepen is de ziekte van Devic. De aandoening werd van oudsher beschouwd als een uitingsvorm van MS.

De ziekte van Devic wordt in latijn neuromyelitis optica genoemd. Dit betekent dat er specifieke aanvallen zijn van het ruggenmerg en een ontsteking in een of beide ogen. Veelal vinden deze aanvallen gelijktijdig plaats, maar er kan ook een termijn van maximaal twee jaar tussenzitten.

In tegenstelling tot bij MS, blijft de MRI scan die van de hersenen gemaakt wordt “schoon”. Hier zijn dus geen laesies op te zien, terwijl bij MS de hersenen bij 90% van alle mensen die MS gediagnosticeerd zijn wel degelijk laesies aantoont die specifiek voor MS zijn. De laesies in het ruggenmerg, bij de ziekte van Devic zijn ook groter dan bij MS.

Bij het Nationaal MS Fonds kunt u een brochure aanvragen over de ziekte van Devic.

Ervaringsverhaal

Meer online

Volg ons op