Nationaal MS Fonds

Uw winkelmandje

[ ... ] Items
Bestel
VirtueMartUw mandje is momenteel leeg.
Home » Over MS » Symptomen » Coördinatie

Coördinatie

Tremoren, spraakstoornis, duizeligheid, draaierigheid

alt
Tremoren zijn het gevolg van een verstoorde coördinatie tussen de verschillende spieren die bij het maken van bewegingen betrokken zijn. De spieren trekken dan juist te veel of te weinig samen. In plaats van een vloeiende beweging ontstaat een schokkende of trillende beweging. Vaak is de oorzaak gelegen in het slechter functioneren van de kleine hersenen.

Wanneer de tremor optreedt tijdens een actuele aanval, kan bij herstel van de aanval deze klacht helemaal verdwijnen.


Overzicht van de klachten

  • trillende bewegingen met armen, benen, hoofd of romp
  • tragere bewegingen
  • onhandigheid bij eten, aankleden e.d door grove beweging
  • spasticiteit
  • traag spraakvermogen


Symptoommedicatie

Voor de behandeling van tremoren zijn verschillende medicaties te verkrijgen, omdat een medicatie voor tremoren langdurig ingenomen dient te worden is het soms van belang om eerst even te zoeken naar de juiste medicatie. Ieder lichaam werkt anders hetgeen vaak ook tot uiting komt bij medicijnen. Voorgeschreven worden: Propranolol, Isoniazide, Verapamil.


Duizeligheid/draaierigheid

Duizeligheid is een veel gehoorde klacht maar wordt meestal slecht omschreven. Er kunnen verschillende verschijnselen mee bedoeld worden, die ook verschillende oorzaken kunnen hebben en die niet altijd op het vlak van het centrale zenuwstelsel liggen. Belangrijk is dat eerst geprobeerd wordt om bij de klacht duizeligheid precies te beschrijven wat iemand bedoelt. Vanuit neurologisch oogpunt is de typische draaierigheid of vertigo het belangrijkste; hierbij gaat het om een horizontale of verticale beweeglijkheid. Dit verschijnsel gaat vaak gepaard met andere symptomen zoals misselijkheid en/of braken. Een dergelijk verschijnsel kan zijn oorsprong vinden in het centrale zenuwstelsel. Daarnaast kan het bij duizeligheid gaan om een gevoel alsof men zal wegraken, met bijvoorbeeld ook zwart worden voor de ogen. Voorts kan het gaan om een onevenwichtig gevoel, alsof men dronken en licht in het hoofd is.

alt


Duizeligheid komt bij MS veel voor, zowel de echte draaierigheid als het gevoel van onevenwichtigheid of balansverlies.


Overzicht van de klachten

  • onzeker lopen, verlies van balans
  • wegdraaien van de omgeving
  • moeilijk omdraaien bij liggen vanwege duizeligheid
  • misselijkheid bij duizelingen


Symtoommedicatie

Voor duizelig- en draaierigheid kan een goede medicatie veel wegnemen, waarbij het niet uitgesloten is dat de duizelig- en draaierigheid helemaal verdwijnen. Het is heel goed mogelijk dat er na een fikse griep, die gepaard is gegaan met koorts, duizeligheid of draaierigheid gaat ontstaan. Veelal is de griep dan op het retour en steekt de duizeligheid de kop op. De volgende medicaties kunnen deze vervelende klachten goed onderdrukken: Cinnarizinne, Betahistine, Piracetam.

Meer online

Volg ons op