Nationaal MS Fonds

Uw winkelmandje

[ ... ] Items
Bestel
VirtueMartUw mandje is momenteel leeg.
Home » Over MS » Diagnose bij MS

Diagnose bij MS

Eerste MS klachten, zoals klachten met het zien, vermoeidheid en gevoelsstoornissen, zijn vaak niet specifiek voor MS; deze klachten passen ook bij andere ziektebeelden. Hierdoor is MS vaak niet het eerste waar huisartsen aan denken wanneer een patiënt met dergelijke problemen bij ze langs komt. Pas na diverse onderzoeken, wanneer andere voor de hand liggende oorzaken zijn uitgesloten, ontstaat het vermoeden dat de oorzaak neurologisch van aard kan zijn. Vervolgens kunt u doorverwezen worden naar de neuroloog die diverse onderzoeken zal uitvoeren.

Onderzoeken

In de eerste plaats is het verhaal van de patiënt belangrijk. Wat zijn de klachten en hoe hebben deze zich in de loop van de tijd ontwikkeld? Waren er al eerder klachten op neurologisch gebied? Waren er bijvoorbeeld al eens klachten over het gezichtsvermogen of waren er al eerder veranderingen in het gevoel, die spontaan zijn verdwenen?
De neuroloog heeft naast het neurologisch onderzoek, waarbij onder andere gelet wordt op de motoriek, de coördinatie, het gevoel en de reflexen, de beschikking over een aantal onderzoeksmogelijkheden zoals een MRI-scan en een lumbale punctie. Deze onderzoeken zijn belangrijk om de diagnose MS te stellen.

Om na de eerste episode van klachten de diagnose MS met zekerheid te stellen, moeten deze onderzoeken bepaalde resultaten laten zien. Hier zijn regels voor opgesteld. Sinds 2010 worden de herziene McDonald criteria gehanteerd:

1 De MRI scan moet ten minste 1 haard laten zien in ten minste 2 voor MS karakteristieke gebieden in het centrale zenuwstelsel; tevens moet er ofwel een gelijktijdige aanwezigheid zijn van een met contrast aankleurende haard die geen klachten geeft en van niet-aankleurende haarden, ofwel een nieuwe T2 en/of aankleurende haard bij herhaling van het MRI onderzoek.
2 In het hersenvocht, dat met een ruggenprik wordt getapt, zijn vaak afwijkingen die kenmerkend zijn voor MS (verhoging IgG-index en/of oligoclonale IgG bandjes) aantoonbaar. Dit is geen noodzakelijk criterium voor de diagnose, ook niet bij primair progressieve MS, mits deze mensen, behalve een progressief beloop gedurende minimaal 1 jaar, ook MRI haarden in karakteristieke hersengebieden (minstens 1 haard) of in het ruggenmerg (minstens 2 haarden) hebben.


MRI-scan

Vooral voor de komst van de MRI-scan moest vaak het beloop afgewacht worden alvorens een diagnose te kunnen stellen. Met de komst van de MRI is de diagnostiek wel gemakkelijker geworden, maar ook nu nog moet de neuroloog voorzichtig zijn met al te stellige uitspraken. Ook de MRI-scan is namelijk niet altijd even duidelijk is en er zijn ook andere aandoeningen waar rekening mee moet worden gehouden.


We bedanken Dr. Jongen voor het kritisch nalezen van dit stuk.

Meer online

Volg ons op