Nationaal MS Fonds

Uw winkelmandje

[ ... ] Items
Bestel
VirtueMartUw mandje is momenteel leeg.

CCSVI

Chronische Cerebro-Spinale Veneuze Insufficiëntie

Inleiding

CCSVI is een syndroom waarbij het veneuze systeem, de aderen, niet in staat is om efficiënt het bloed uit het centrale zenuwstelsel af te voeren. Dat is vooral te wijten aan een vernauwing van de halsader en de vena azygos (ader in de borstholte), of problemen met de kleppen in de aders. Een dergelijk complex vasculaire samenhang werd ontdekt door de Italiaanse vaatarts paolo Zamboni, die ook melding heeft gemaakt van het samengaan van CCSVI met MS. Deze samenhang wordt door de meeste MS wetenschappers vooralsnog met grote scepsis bezien.

CCSVI en MS

Professor Zamboni ontdekte bij enkele mensen met MS ijzerophopingen in de venen, waardoor hij een relatie met CCSVI legde. Bij deze mensen wordt een vrije afvoer van zuurstofarm en vuil bloed vanuit het Centrale Zenuwstelsel belemmerd. Dit kan een omgekeerde of vertraagde bloedstroom (reflux) in de hersenaderen veroorzaken. Door deze reflux kan de natuurlijke bescherming tegen het terugstromen, de “Blood Brain Barrier”, beschadigen en het vuile bloed kan terugstromen in het Centrale Zenuwstelsel. Volgens de theorie veroorzaakt dit bij mensen met MS een auto-immunologische reactie, welke verantwoordelijk is voor symptomen die worden geassocieerd met MS.

Door de link tussen MS en CCSVI, die volgens professor Zamboni bij 90% van alle mensen met MS voorkomt, meent professor Zamboni dat MS geen ziekte van het centrale Zenuwstelsel, maar een vaatziekte is. Met zijn theorie gooit professor Zamboni alle huidige kennis over MS overboord en dit heeft heftige reacties teweeggebracht bij zowel mensen met MS, hun omgeving, als de deskundigen die vaak kritisch staan tegenover de theorie.

Behandeling

Professor Zamboni laat het echter niet bij zijn theorie. Hij ging deze mensen met MS en CCSVI behandelen en hij noemde zijn behandeling “The Liberation Treatment”. Bij deze behandeling zijn de afwijkende aderen verwijd dmv een stent. De resultaten waren bijzonder: er waren mensen met MS die "opeens weer konden lopen". Deze resultaten pakten de internationale media direct op en werden breed uitgemeten.

Mensen met MS en hun omgeving werden steeds enthousiaster, terwijl de deskundigen hier in Nederland sceptisch bleven. Er waren immers nog maar een paar mensen met MS onderzocht. Meer en grootschalige onderzoeken zijn nodig om de theorie te toetsen, voordat we aan behandelen moeten gaan denken. Toch reisden en reizen veel mensen met MS af naar het buitenland waar de dure behandeling wel wordt gegeven.

Onderzoek

Tot nu toe hebben grote onderzoeken nog niet dezelfde resultaten laten zien als het onderzoek van professor Zamboni. Zo is uit onderzoek naar CCSVI van de universiteit in Buffalo (VS) met 500 mensen met MS geconstateerd dat 40-50% van de deelnemers CCSVI heeft. De verschillen in onderzoeksresultaten verklaard professor Zamboni aan de hand van de onderzoekstechnieken die zijn gebruikt.

Nieuw onderzoek is erop gericht om precies dezelfde technieken te gebruiken als professor Zamboni. Zo ook het onderzoek dat Dr. L.H. Visser van het St. Elisabeth ziekenhuis in Tilburg in 2010 is gestart en dat gesubsidieerd wordt door het Nationaal MS Fonds. Hierbij wordt samengewerkt met een soortgelijk onderzoek in Nieuwegein. Resultaten worden in 2011 verwacht.

Resultaten

CCSVI (Zamboni) lijkt geen rol te spelen bij ontstaan MS en vernauwingen komen de ene keer wel en de andere keer niet voor bij een persoon.

Inmiddels zijn er veel onderzoeken gedaan en de resultaten hiervan laten enorme verschillen zien, maar geen enkele laat onomstotelijk bewijs zien van het verband MS en CCSVI. De meeste onderzoeken constateerden CCSVI bij minder dan 20% van de onderzochte mensen met MS. De resultaten van het Nederlandse onderzoek van dr. Visser in Tilburg passen in dit beeld.

Wat opvallend is aan dit onderzoek is dat het laat zien dat de ene keer wel een vernauwing en/of reflux optreedt bij mensen en een ander moment niet. Hieruit kunnen we concluderen dat het afvloeisysteem van de aderen heel dynamisch is.

In de MS Nieuwslijn maarteditie 2012 staat een uitgebreid interview met dr. Visser over dit onderzoek.

Meer online

Volg ons op