Nationaal MS Fonds

Uw winkelmandje

[ ... ] Items
Bestel
VirtueMartUw mandje is momenteel leeg.
Home » Onderzoek » Veelbesproken onderzoeken » Stamcelonderzoek

Stamcellen

Inleiding

Stamcellen kunnen zichzelf vermeerderen en uitgroeien tot nieuwe weefselcellen, bijvoorbeeld bloedcellen en cellen van het immuunsysteem (afweersysteem), hersencellen, levercellen of spiercellen. Dat biedt prachtige perspectieven voor het ‘repareren’ van weefsels. Ook bij patiënten met multiple sclerose (MS) experimenteert men met stamceltherapie. Er is echter nog veel onderzoek nodig, voordat stamceltherapie in de praktijk kan worden toegepast.

Stamcellen zitten voornamelijk in het beenmerg. Men kan ze oogsten door cellen uit het beenmerg op te zuigen via een dikke naald. Af en toe lekt er een stamcel uit het beenmerg naar de bloedbaan. Ongeveer vijftien jaar geleden ontdekte men dat er eiwitten zijn - groeifactoren - die de bloedaanmaak regelen. Wanneer iemand die eiwitten in hoge dosis krijgt toegediend, dan blijven de stamcellen niet netjes in het beenmerg, maar verplaatsen zich massaal naar het bloed. Dat duurt maar een paar dagen. Die mobilisatie maakt nog een tweede manier van oogsten mogelijk, namelijk via het bloed. Een derde manier van oogsten is via het bloed in de navelstreng. Stamcellen worden in Nederland opgeslagen door een commercieel bedrijf en in de navelstrengbloedbank.

Stamcellen en MS

Bij mensen met MS kunnen stamcellen in theorie voor twee verschillende doelen worden ingezet. Stamcellen kunnen het immuunsysteem (afweersysteem) herstellen en/of de schade in het zenuwstelsel repareren. Het herstellen van het immuunsysteem wordt onderzocht bij patiënten die zeer snel achteruit gaan en waarbij de ziekte heel actief is. Naar het repareren van de schade in het zenuwstelsel doet men onderzoek met dieren.

Immuunsysteem herstellen

Bij een auto-immuunreactie valt het immuunsysteem het eigen lichaamsweefsel aan. Het is niet helemaal zeker, maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat een auto-immuunreactie de oorzaak is van MS. Als gevolg van de auto-immuunreacties ontstaan ontstekingen die leiden tot een aantasting van het zenuwstelsel. Om de auto-immuunreacties te onderdrukken, krijgen patiënten met MS soms medicijnen, zoals mitoxantrone. Deze medicijnen vertragen het ziekteproces. De cellen van het immuunsysteem die de auto-immuunreactie veroorzaken, de T-cellen, blijven echter bestaan.

Als deze theorie klopt, dan kan het ziekteproces worden stopgezet door het immuunsysteem te vernietigen. Iemand kan niet zonder immuunsysteem leven, want dan is er geen enkele afweer tegen infecties. Na vernietiging van het immuunsysteem kan een nieuw systeem worden opgebouwd door stamcellen. Deze theorie is onderzocht bij een beperkt aantal patiënten met MS die zeer snel achteruit gingen. De eerste resultaten zijn hoopgevend. De stamceltherapie leverde geen genezing op, maar kon wel de ziekte stabiliseren of het agressieve verloop afremmen. Op dit moment wordt onderzocht voor welke patiënten met MS de therapie geschikt is en wat de beste manier is voor het toepassen van stamceltherapie. Als dat bekend is, dan kan door onderzoek bij een groter aantal patiënten met MS worden vastgesteld hoe effectief stamceltherapie is in het afremmen van de ziekte.

Bij stamceltherapie voor het herstellen van het immuunsysteem gebruikt men de eigen stamcellen. Na het oogsten van de stamcellen krijgt de patiënt bestraling of medicijnen om het eigen immuunsysteem te vernietigen. Uit de geoogste stamcellen worden de immuuncellen die de auto-immuunreactie veroorzaken, verwijderd. Om het vernietigde immuunsysteem te herstellen, krijgt de patiënt zijn eigen stamcellen weer terug zonder de T-cellen.

De therapie is niet bij iedereen succesvol. Het is onduidelijk waarom het bij de een wel lukt om het ziekteproces af te remmen of tot stilstand te brengen en bij de ander niet.

Stamceltherapie leidt niet tot genezing. Dat komt omdat het bijna onmogelijk is om alle T-cellen te verwijderen. Vergelijk het met het oogsten van graszaad in een veld met gras en veel onkruid. Als je graszaad oogst, het veld omploegt en vervolgens weer gras zaait, zal de hoeveelheid onkruid in het nieuwe veld drastisch zijn verminderd, maar het is hoogstwaarschijnlijk niet uitgeroeid.

Zenuwweefsel repareren

Bij dieren doet men onderzoek naar de mogelijkheden van het herstel van de schade in het zenuwstelsel door stamcellen. Stamcellen kunnen op verschillende manieren naar de beschadigde plaatsen worden gebracht: via de bloedbaan, via de vloeistof die tussen de hersenvliezen en om het ruggenmerg stroomt of via injectie. Op langer termijn kunnen deze therapieën eventueel ook bij mensen worden ingezet. Niet alleen bij MS, maar ook bij andere ziekten met weefselafbraak, zoals diabetes mellitus, hartfalen, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer (een vorm van dementie) of na een beroerte. Hierbij hoeft men zich niet te beperken tot eigen stamcellen. Iemand kan ook behandeld worden met stamcellen van iemand anders. Het nadeel van behandeling met stamcellen van iemand anders is dat er afweerreacties kunnen optreden tussen het eigen lichaamsweefsel en de geïmplanteerde cellen. Ook naar deze afweeraspecten wordt onderzoek verricht.

Navelstrengbank

Stamcellen kan men laten afnemen en opslaan door een commercieel bedrijf. Voor volwassenen kost het afnemen en bewaren voor een periode van tien jaar ongeveer € 2.000. Na afloop van die periode kan men de bewaartijd verlengen. Het is ook mogelijk om navelstrengbloed van een kind te laten opslaan. De stamcellen worden bewaard op naam. De gedachte is dat eigen stamcellen ooit nodig kunnen zijn voor transplantatie. Hoewel er op gebied van stamcelonderzoek bij verschillende ziekten veel vooruitgang wordt geboekt bij proefdieren, bestaat er momenteel onvoldoende aanleiding om maar alvast over te gaan tot afnemen en opslag van stamcellen van patiënten met MS en/of hun familieleden.

De navelstrengbloedbank slaat alleen stamcellen op uit navelstrengbloed. Deze stamcellen zijn niet bestemd voor eigen gebruik, maar beschikbaar voor stamceltransplantatie bij anderen.

Met dank aan professor Hintzen voor het kritisch doorlezen van dit artikel.

Meer online

Volg ons op