Nationaal MS Fonds

Uw winkelmandje

[ ... ] Items
Bestel
VirtueMartUw mandje is momenteel leeg.
Home » Onderzoek » Medicijnonderzoek

Medicijnonderzoek

altVeel onderzoeken naar MS gaan over nieuwe medicaties. Regelmatig worden dit typen onderzoeken op internationaal niveau uitgevoerd en verschillende MS centra zijn hierbij betrokken. Welke stappen volgt een dergelijk grootschalig onderzoek voordat het medicijn op de markt komt? En na hoeveel tijd mogen we resultaten verwachten?Preklinische fase

een mogelijk nieuw medicijn wordt ontwikkeld met een bepaalde stof als basis. Naar deze stof wordt het middel vervolgens genoemd. Deze fase vindt voornamelijk in het laboratorium plaats waar allerlei processen en reacties van verschillende stoffen worden uitgetest.

Dierexperiment

Als er een medicatie is ontwikkeld in het laboratorium, dan wordt dit middel in eerste instantie vaak getest op dieren (muizen bijvoorbeeld). Reageren de muizen goed op het middel? Dan wordt het middel vervolgens op mensen getest.

Fase I

Het middel wordt getest op een groepje gezonde mensen om de werkingsduur, bijwerkingen en effecten te bepalen. De resultaten hiervan kunnen als een nulmeting worden gezien voor de volgende testfasen.

Fase II

Het middel wordt getest op een groepje patiënten die vaak een strenge selectieprocedure ondergaan. Ook bij deze groep worden de werkingsduur, bijwerkingen en andere effecten bijgehouden. De selectieprocedure kan hierna eventueel worden bijgesteld en de wetenschappers hebben nu een goed beeld van de processen die het middel op gang brengt in het lichaam.

Fase III

Het middel wordt in een dubbelblind, gerandomiseerd onderzoek getest, waarbij gewerkt wordt met twee groepen: een groep patiënten die het middel krijgen toegediend en een groep patiënten die een placebo (geen medicatie) krijgen. Deze laatste groep noemen onderzoekers de controlegroep. Dubbelblind betekent: zowel de neuroloog als de patiënt weten niet of deze laatste een placebo krijgt toegediend of een medicatie. En gerandomiseerd betekent dat het toeval bepaalt wie de placebo krijgt toegediend en wie het middel. Aan dit type onderzoek doen minimaal een paar honderd mensen mee. Vaak zijn aan deelname selectiecriteria gesteld. Bijvoorbeeld: deelnemers moeten eerst Interferon-Beta hebben gebruikt, deelnemers moeten de Relapsing- Remitting beloopsvorm hebben of de deelnemers mogen geen andere ziekten hebben zoals diabetes of een leverziekte. Via de MS centra kunnen deelnemers zich vaak opgeven en neurologen kunnen mogelijke deelnemers op het onderzoek attent maken.

Fase IV

Het middel wordt toegediend aan zowel de placebo groep als de groep die het middel al kregen toegediend. Nu gebruikt iedereen de medicatie. Dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de lange termijneffecten van de medicatie.

Registratiefase

Als het middel alle fasen goed heeft doorlopen en positieve effecten teweeg heeft gebracht, dan zal de producent toestemming vragen om het op de markt te brengen. Dit kan bijvoorbeeld op Europees niveau bij de EMEA en in de VS bij de FDA. Als deze instanties toestemming hebben gegeven, dan zal het middel in heel Europa en de VS te verkrijgen zijn. Vanaf dat moment mogen artsen het middel gaan voorschrijven aan hun patiënten. De producent kan er ook voor kiezen om per land toestemming te vragen voor het middel. Na toestemming is het middel alleen verkrijgbaar in dat specifieke land.

Dit hele stappenplan duurt minimaal 5 jaar. Vaak worden de studies ook nog verlengd om bijvoorbeeld verschillende doses te testen of lange termijn bijwerkingen uit te sluiten. Dus, als u van een nieuw medicijn hoort voor MS, check dan even in welke fase van onderzoek deze zit. U kunt anders valse verwachtingen hebben.

Meer online

Volg ons op