Nationaal MS Fonds

Uw winkelmandje

[ ... ] Items
Bestel
VirtueMartUw mandje is momenteel leeg.
Home » Nieuws » Nieuws algemeen » Onderzoeksresultaten CAN DO Training (CDT)

Onderzoeksresultaten CAN DO Training (CDT)

altCDT heeft duidelijk invloed op angst, depressie, autonomie en zelfstandigheid

Bij mensen met MS kunnen beperkingen leiden tot een verminderde zelfredzaamheid. Hierdoor kan ook het gevoel van zelfstandigheid (autonomie) in het gedrang komen. Zelfstandigheid heeft een positieve invloed op lichamelijke activiteit en psychisch welbevinden. Een verlies aan autonomie kan daardoor de kwaliteit van leven verminderen. De studie naar mogelijke effecten van de CAN DO Training (CDT) laat zien dat CDT de autonomie en de kwaliteit van leven bij mensen met MS kan verbeteren.

CDT is een patiënt-georiënteerde training die in Nederland wordt uitgevoerd. De deelnemers worden ondersteund door een multidisciplinair team, bestaande uit een psychiater, psychiatrisch verpleegkundige, MS-verpleegkundig specialist, fysiotherapeut, yogaleraar, neuroloog en ervaringsdeskundige. In drie dagen zoeken ze naar hun eigen mogelijkheden en gaan daar concreet mee aan het werk, waardoor alle potenties optimaal benut worden.

Aan het CDT onderzoek namen 50 mensen met MS en hun partners deel. Zij hebben aan 1 van de 5 CDT weekenden deelgenomen. Zowel vóór als 1, 3 en 6 maanden na de CDT vulden zij vragenlijsten in om veranderingen in autonomie, zelfvertrouwen, angst, depressieve gevoelens en kwaliteit van leven vast te kunnen stellen.

CDT geeft duidelijke resultaten op zowel korte als lange termijn. Op korte termijn (1 maand na CDT) is er al een afname van angst en depressieve gevoelens te zien. Op middellange termijn (3 maanden na CDT) zien we verbeteringen op het gebied van autonomie en op langere termijn (6 maanden na CDT) dat mensen er meer vertrouwen in hebben om zelf controle te kunnen uitoefenen. Bij mensen met Relapsing Remitting MS is dit vertrouwen na 6 maanden toegenomen met gemiddeld 25%. Ook na 6 maanden zijn de angst en depressieve gevoelens nog steeds minder dan voor de CDT. De omvang van de veranderingen wijzen er op dat deze voor mensen met MS goed merkbaar zijn in het dagelijks leven. Deze gunstige veranderingen treden vooral op bij mensen met lichte tot matige beperkingen en met een Relapsing Remitting beloop.

Het CDT programma is ontwikkeld door het Nationaal MS Fonds (Rotterdam) en psychiatrisch centrum PsyToBe (Rotterdam). Het CDT onderzoek is uitgevoerd door het MS4 Research Institute (Nijmegen). Begin 2013 start een gerandomiseerde gecontroleerde studie om meer over de effecten van CDT aan de weet te komen.

meer informatie over CDT

Plaats reactie


Beveiligingscode Vernieuwen

Meer online

Volg ons op