Nationaal MS Fonds

Uw winkelmandje

[ ... ] Items
Bestel
VirtueMartUw mandje is momenteel leeg.
Home » Nationaal MS Fonds » Organisatie » Raad van Toezicht

Bestuur

Het bestuur van het Nationaal MS Fonds stippelt het beleid uit en stuurt de medewerkers en vrijwilligers aan. De bestuurder is algemeen directeur Anneke F.T. van der Zande.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de manier waarop de organisatie wordt bestuurd door de directie en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht fungeert tevens als klankbord en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies.

De Raad van Toezicht bestaat uit leden die worden gekozen voor een periode van vijf jaar. Daarna kunnen ze nog voor één extra termijn benoemd worden. De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd en vergaderen vier keer per jaar.

 • Dhr. drs. P. van Weperen, voorzitter raad van toezicht
 • Dhr. dr. M. Bos
 • Mevr. drs. M. Winter
 • Dhr. drs. H. Blinck
 • Dhr. J. de Ronde

Wetenschappelijke raad

De wetenschappelijke raad beoordeelt onderzoekaanvragen die bij het Nationaal MS Fonds binnenkomen.

 • Prof. dr. L.H,. Visser, voorzitter wetenschappelijke raad
 • Prof. dr. R. Hupperts
 • Prof. dr. H. Middelkoop
 • dr. P.J. Jongen

Raad van advies
Adviseert het bestuur indien nodig.

 • Dhr. drs. G. Hagenaars, Manager Healthcare Policy
 • Dhr. drs. F. Evelein, marketingmanager

Comité van Aanbeveling
Binnen het Nationaal MS Fonds is een Comité van Aanbeveling actief. Dit zijn mensen die hun voetsporen verdiend hebben in de maatschappij en hun naam belangeloos willen verbinden aan het Nationaal MS Fonds als aanbeveling en steunbetuiging.

Het Comité bestaat uit:

 • Dhr. mr. Job Cohen
 • Mevr. Erica Terpstra
 • Dhr. Jacques Senf (Impressario)
 • Dhr. Lee Towers (zanger)
 • Mevr. Margriet Eshuijs (zangeres)
 • Prof. dr. F. van der Meche (raad van bestuur Erasmus MC)
 • Dhr. Ben van den Brink (directeur van het Jacobitheater te Utrecht)

Patiëntenboard
Deze diverse groep mensen met MS geeft het Nationaal MS Fonds vrijwillig advies over bijvoorbeeld voorlichtingsmaterialen en activiteiten. Zij zijn volledig op de hoogte van de issues die spelen bij mensen met MS in het dagelijks leven en daardoor een zeer waardevolle, aanvullende informatiebron. Het patiëntenboard bestaat uit 15 mannen en vrouwen met MS in verschillende beloopsvormen, in verschillende leeftijdscategorieën en wonen verspreid over heel Nederland.

Meer online

Volg ons op