Nationaal MS Fonds

Uw winkelmandje

[ ... ] Items
Bestel
VirtueMartUw mandje is momenteel leeg.
Home

Arbeidsonderzoek 2010

Inleiding

Het arbeidsonderzoek (2010) van het Nationaal MS Fonds, het UWV en TNS Nipo, is een indicatie van een aantal keuzes die mensen met MS maken omtrent werken. Daarnaast probeert het Nationaal MS Fonds samen met specialisten een aantal pijnpunten op bijvoorbeeld re-integratiegebied te vinden waaraan gewerkt kan worden. Door deze doelstellingen en het aantal deelnemers is het onderzoek niet zozeer een representatief, maar een oriënterend onderzoek te noemen, dat ruimte biedt om in de toekomst een aantal punten diepgaander te onderzoeken.

Onderzoeksresultaten

Wel / geen betaalde baan?
Aan het arbeidsonderzoek van het Nationaal MS Fonds hebben in totaal 269 mensen met MS meegedaan. Van deze mensen heeft 79% een betaalde baan (full- én parttimers) en 22% heeft geen betaalde baan. Opvallend in de groep mensen met MS die werkt, is dat de meesten vrouw zijn, een vaste partner hebben, tussen de 30 – 60 jaar zijn, een relapsing remitting beloopsvorm hebben van MS en remmende medicatie gebruiken. De progressieve beloopsvormen zijn logischerwijs meer vertegenwoordigd in de niet werkende groep. Ook deelnemers met cognitieve problemen hebben minder vaak een betaalde baan.

Het grootste gedeelte van de deelnemers acht zichzelf nog wel in staat om te werken, maar geeft aan dat bepaalde voorwaarden gelden, zoals minder uren werken (56%), minder lichamelijke inspanning (35%) en flexibelere werktijden (34%). Ook zijn meer pauzes genoemd, meer regelmaat en minder stress.

Werknemer – werkgever
Uit de resultaten is naar voren gekomen dat 78% van de deelnemers zijn werkgever direct heeft ingelicht over MS na de diagnose. En 5% heeft niets verteld over MS aan zijn / haar werkgever.

Re-integratie
60% van de betaalde baan groep heeft een re-integratietraject doorlopen. Van deze groep heeft 67% een aanvraag of beoordeling uitkeringsrecht WAO of WIA aangevraagd. Bij een kwart heeft dit geleid tot volledige uitkering.

Het initiatief voor re-integratie wordt voornamelijk genomen door de arbo- of bedrijfsarts. 1 op de 5 deelnemers die een re-integratietraject hebben doorlopen, heeft juridische hulp of andere ondersteuning ingeroepen om te komen tot re-integratie.

Concreet actiepunt

Veel mensen met MS zijn onvoldoende op de hoogte van het zelf in gang zetten van een re-integratietraject. Hier moet meer duidelijkheid over komen. Zo is er als eerste stap een artikel verschenen in de MS Nieuwslijn van maart 2011 over dit traject.

Meer online

Volg ons op