Nationaal MS Fonds

Uw winkelmandje

[ ... ] Items
Bestel
VirtueMartUw mandje is momenteel leeg.
Home » FAQ » Arbeidsdeskundige » 2 jaar na je ziekmelding en je bent nog deels arbeidsongeschikt, wat kan een werkgever dan voor stappen ondernemen als je je functie niet volledig kan waarmaken? Wat zijn je rechten en plichten?

2 jaar na je ziekmelding en je bent nog deels arbeidsongeschikt, wat kan een werkgever dan voor stappen ondernemen als je je functie niet volledig kan waarmaken? Wat zijn je rechten en plichten?

De werkgever is op grond van artikelen uit het burgerlijk wetboek en de wet verbetering poortwachter, verplicht om het uiterste te doen om te komen tot een passende functie voor een medewerker.


Passend is in dit verband dus ook een deel van het oorspronkelijke werk. De werknemer is ook verplicht om een dergelijk aanbod te aanvaarden. Werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV werkbedrijf om de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst te ontbinden. Wanneer er echter sprake is van een mogelijkheid tot het verrichten van passende arbeid, blijft de werkgever verplicht die passende arbeid aan te bieden.

Over het algemeen gaat de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst over op de nieuwe werksituatie, al of niet met een aanvulling/wijziging op die oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. Ontslag voor de aangepaste werkzaamheden is niet mogelijk zonder tussenkomst van de rechter.

Meer online

Volg ons op