Nationaal MS Fonds

Uw winkelmandje

[ ... ] Items
Bestel
VirtueMartUw mandje is momenteel leeg.
Home » FAQ » Arbeidsdeskundige » Kan ik vanwege de MS eisen dat ik een vaste werkplek heb?

Kan ik vanwege de MS eisen dat ik een vaste werkplek heb?

Het "eisen" van bedoelde oplossing van een vaste werkkamer, is vanuit wettelijke grond niet direct mogelijk. In het algemeen is de werkgever wel gehouden mee te werken aan een oplossing voor de arbeidsgehandicapte medewerker als deze in zijn werk problemen ondervindt.


In deze situatie lijkt het van het grootste belang om de mogelijke toekomstige knelpunten in het nieuwe schoolgebouw direct bespreekbaar te maken, zodat wellicht de meest optimale werksituatie nagestreefd kan worden. Het lijkt mij toch alleszins redelijk om een spreekkamer zodanig te positioneren dat deze zich op de meest gunstige plek bevindt en dat vervolgens deze spreekkamer wordt gereserveerd voor de desbetreffende lesuren.

Mocht er toch een onwerkbare situatie ontstaan in de toekomst, dan zal dit waarschijnlijk moeten leiden tot een ziekmelding. Dan is de werkgever alsnog verplicht om een werkbare oplossing te creëren die met name door de wet Verbetering Poortwachter alle aandacht zal krijgen. Al met al lijkt het in ieders belang om nu een werkbare situatie te bespreken waar tijdens de bouw rekening mee kan worden gehouden, dan dat achteraf ingrijpende wijzigingen onderwerp van discussie worden, terwijl het dan maar de vraag is of een oplossing nog haalbaar is.
Wellicht is het handig om de Arbo-arts in te schakelen om enig druk op de ketel te zetten. In een latere fase kan je altijd nog een beroep doen op de arbeidsdeskundige van het UWV.

Meer online

Volg ons op