Nationaal MS Fonds

Uw winkelmandje

[ ... ] Items
Bestel
VirtueMartUw mandje is momenteel leeg.
Home

Lezingen Blok 3

In de middag kun je lezingen over specifieke onderwerpen bijwonen. Je kunt in dit blok 1 lezing bijwonen. 
 
Bezoekers die zich tijdig inschrijven voor een lezing hebben gegarandeerd toegang. Als de zaal vol is kunnen we geen nieuwe aanmeldingen meer accepteren. Als je je hebt ingeschreven vragen we je om je uiterlijk 10 minuten voor aanvang te melden bij de ingang van de juiste ruimte. De bevestiging van je inschrijving is het toegangsbewijs.
 
De lezingen in dit blok zijn van 16.15 tot 17.00 uur.
 

Revalidatie bij MS (Dr. Jetty van Meteren)

Wanneer is een revalidatietraject van belang bij ms en wat heeft revalidatie te bieden? De revalidatiearts maakt een behandelplan, dat uitgevoerd wordt door een multidisciplinair behandelteam, bestaande uit fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk, psycholoog, instrumentmaker en orthopedisch schoenmaker. Het doel van dit behandelplan is om de patiënt zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de thuissituatie en eventueel op het werk. Belangrijke componenten van het behandelprogramma zijn het oefenen van bepaalde activiteiten, advisering omtrent hulpmiddelen of aanpassingen die nodig zijn om bepaalde activiteiten zelf te kunnen uitvoeren, adviezen om een goede verdeling van de energie in het dagelijks leven te krijgen, begeleiding van acceptatie en praktische problemen.

 

Menselijkheid in de zorg: de arts-patiënt relatie (Prof. Leo Visser)

Waarom gaat het soms mis in de communicatie tussen artsen en patiënten? En wat is daar aan te doen? Dat is het centrale thema tijdens de lezing 'Menselijkheid in de zorg' van prof. dr. Leo Visser, neuroloog in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek. In de dagelijkse praktijk bestaat de zorg voor het grootste deel uit de dialoog tussen de arts en de patiënt, waarbij de patiënt verwacht dat de zorg door een 'goede' dokter geleverd wordt. Maar wat is een goede dokter? Voor een patiënt is het belangrijk dat de arts menselijk en competent is, adequaat handelt, goede zorg levert en de patiënt betrekt bij te nemen beslissingen. Artsen echter zijn opgeleid om acute aandoeningen te behandelen, maar moeten steeds vaker patiënten met een chronische aandoening begeleiden. Dat levert spanningen op.

Visser: "Als patiënten weten hoe artsen denken en werken, stellen ze betere vragen. En als de arts zich bewust is van het perspectief van de patiënt resulteert dit in betere aansluiting, meer tevredenheid over het consult bij zowel de patiënt als arts en leidt dit tot grotere medemenselijkheid in de zorg. Kortom: door te investeren in communicatie kan de gezondheidszorg naar een hoger niveau worden gebracht."
 

Remyelinisatie – wat weten we er van? (Drs. Jeroen van Eijk)

Na beschadiging van het myeline en de myelinevormende oligodendrocyten treedt er een herstelproces op, genaamd remyelinisatie. Dit is het proces van terugvorming van myeline. De beschadigde oligodendrocyten vormen nieuwe myelineschedes of er worden, als deze cellen lokaal zijn afgestorven, uit een populatie van stamcellen nieuwe oligodendrocyten gegenereerd. De uitlopers van deze nieuwgevormde oligodendrocyten wikkelen zich om de naakte zenuwvezels om nieuwe myelinesegmenten te vormen.

Hoewel er bij MS wat herstel optreedt, lijkt het remyelinisatieproces op den duur niet succesvol waardoor zenuwvezels bij mensen met MS chronisch gedemyeliniseerd blijven. Waarom gebeurt dat, welke mechanismen leiden tot succes of falen bij de reparatie van myeline in het centrale zenuwstelsel en wat is het toekomstbeeld?

 

Bezoekers die zich vooraf niet voor een lezing hebben ingeschreven, kunnen zich melden bij de medewerker van het Nationaal MS Fonds die bij de ingang van de ruimte staat. Deze medewerker kan aangeven of er nog plaats is. De bezoeker heeft vervolgens de mogelijkheid zich aan te melden voor de reservelijst van deze lezing of om naar een andere zaal te gaan als hij/zij daar de kans op een plek groter acht. Als er in een zaal vrije plaatsen zijn, zullen vijf minuten voor aanvang van de lezing mensen die zich hebben ingeschreven op de reservelijst op volgorde van aanmelding worden toegelaten.

Meer online

Volg ons op