Nationaal MS Fonds

Uw winkelmandje

[ ... ] Items
Bestel
VirtueMartUw mandje is momenteel leeg.
Home » Behandelen » Remmende medicaties » Interferon-Beta » FAQ Interferon-Beta

Veelgestelde vragen Interferon-Beta

Gaan de bijwerkingen bij gebruik van Interferon na een paar maanden weg of kunnen ze ook nog langer aanhouden

Uit studies is gebleken dat bij het merendeel van de mensen met MS de griepachtige bijwerkingen en de roodheid op de injectieplaats sterk verminderen na de eerste paar maanden. Uit ervaring is gebleken dat laat op de avond, voor het naar bed gaan injecteren en gelijktijdig een paracetamol innemen de klachten doen verminderen.

Waarom wordt er geen onderzoek gedaan met Interferon bij mensen met de primair progressieve beloopsvorm?

Uit onderzoek is gebleken dat het effect van Interferon in een later en/of ernstiger stadium van de ziekte veel geringer is. Interferon gebruiken in een vroeg stadium kan zorgen voor een grotere kans op meer mobiliteit in de toekomst. Interferon heeft alleen effect als er nog sprake is van herstelmomenten.

Mag Interferon gebruikt worden tijdens zwangerschap?

Tijdens een studie met dieren is aangetoond dat bij gebruik van de Interferonen alfa en beta, er een hoger risico aanwezig is voor het veroorzaken van een abortus. Interferon mag bij zwangerschap dus niet gebruikt worden.

Kan je overstappen van Interferon-beta 1a naar Interferon-beta 1b, of andersom?

Ja, dat is mogelijk, wel wordt er aangeraden om de dosering opnieuw op te bouwen. Dit advies wordt mede gegeven vanwege de verschillende injectietechnieken. Overleg wel altijd eerst met uw behandelend neuroloog.

Wanneer kan er het best gestart worden met behandelen met Interferon?

Doorgaans wordt Interferon-Beta direct na de diagnose ingezet. Op deze manier kan het middel zoveel mogelijk schade beperken, de ziekte afremmen.

Kan MS verslechteren als je plotseling de behandeling met Interferon stopzet?

Op deze vraag is nog geen antwoord bekend omdat hier nog geen onderzoek naar gedaan is. Maar gezien de effecten die bekend zijn met Interferon (schubs, progressie van het ziektebeeld en het effect op de MRI), lijkt het onverstandig om zonder goede reden het gebruik van Interferon stop te zetten.

Kan je als je boven de 50 jaar bent gewoon doorgaan met de behandeling met Interferon?

Wanneer de behandelend neuroloog voldoende aanwijzingen heeft dat de effectiviteit van Interferon gehandhaafd blijft bij een MS patiënt, zijn er geen redenen om de therapie te staken.

Hoe lang moet je Interferon-Beta gebruiken?

Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe lang Interferon-Beta gebruikt moet worden, hier zijn nog geen lange termijn gegevens over bekend. In de Verenigde Staten wordt Interferon-Beta al langer gebruikt dan hier in Europa en daar ziet men na tien jaar dat het verschil tussen niet-behandelde en wel-behandelde mensen met MS het aantal aanvallen en de kans op invaliditeit steeds groter wordt. Dit ten gunste van de wel-behandelde mensen met Interferon-Beta.

Is het nodig om bloedonderzoek te doen tijdens de behandeling met Interferon?

Het wordt aanbevolen om tijdens de behandeling met Interferon-Beta regelmatig het bloed te laten onderzoeken op volledige en gedifferentieerde leukocytenaantal, hoeveelheid bloedplaatjes en bloedchemie, inclusief de leverfunctie. Veel neurologen doen dit drie maanden nadat de behandeling gestart is en vervolgens ieder half jaar.

Meer online

Volg ons op