Nationaal MS Fonds

Uw winkelmandje

[ ... ] Items
Bestel
VirtueMartUw mandje is momenteel leeg.
Home » Behandelen » Aanvalstoppende medicaties » Gammaglobuline » Achtergrondinformatie Gammaglobuline

Achtergrondinformatie Gammaglobuline

Gammaglobuline is een deel van het menselijk bloed. Het zijn eiwitten die een belangrijke rol spelen bij het immuunsysteem. Normaal gesproken produceren onze B-lymfocyten, de cellen die bij MS de myeline aanvallen, gammaglobuline. Omdat het immuunsysteem bij mensen met MS verstoord is produceren deze cellen te weinig gammaglobuline, waardoor het lichaam vatbaarder wordt voor infecties.
Het toedienen van gammaglobuline, dat wordt geronnen uit donorbloed, kan dit tekort opvangen en hierdoor het immuunsysteem versterken. De mate van succes van deze medicatie wordt afgeleid uit de afname van klachten en een toeneming van gammaglobuline in het bloed.

Klinische studies toonden aan dat intraveneus (IV) toegediend, gezuiverd immunoglobuline (IVIG), inderdaad de afweer van patiënten kan verhogen en kan helpen bij de bestrijding van bepaalde infecties. Uit verder onderzoek bleek dat IVIG ook een gunstige invloed heeft op allerlei andere aandoeningen, inclusief neurologische aandoeningen en auto-immuunziekten.

Gammaglobuline vermindert ontstekingsprocessen. Een onderzoek door professor F. Fazekas en zijn collegae in Oostenrijk bij mensen met MS met de Relapsing remitting beloopsvorm, toonde aan:

  • Vermindering van het aantal aanvallen
  • Vermindering van de progressie van de ziekte ms.

Deze resultaten waren zeker zo goed als bij Interferon-beta. Experimenteel onderzoek heeft aangetoond dat Gammaglobuline de vorming van myeline stimuleert. Grotere klinisch onderzoeken naar de invloed van Gammaglobuline op de progressie van de ziekte bij secundair progressieve MS patiënten volgden.

Onderzoeksresultaten

Dr. Paul Strengers, Medisch Directeur Sanquin Plasmaproducten te Amsterdam gaf tijdens de Nationale MS dag een lezing over de mogelijke toepassing van intraveneus (infuus) immunoglobuline (IVIG) bij de behandeling van multiple sclerose (MS).

Waarom zou IVIG werken bij MS?
IVIG werkt ontstekingsremmend en toediening van IVIG zou dus mogelijk de ontstekingsreacties in het centrale zenuwstelsel van MS patiënten kunnen reduceren. Dit zou als resultaat hebben dat de afbraak van het myeline omhulsel van zenuwen wordt verminderd en daarmee de verstoring in de overdracht van informatie tussen zenuwcellen. De immuunmodulerende werking van IVIG zou er toe kunnen leiden dat het ontspoorde immuunsysteem van MS patiënten weer in het gareel gebracht wordt, waardoor de reactie tegen het myeline beperkt wordt. Aangezien IVIG de aanmaak van nieuwe myeline in proefdieren stimuleert, zou het mogelijk ook het remyelinisatieproces bij MS patiënten kunnen bevorderen en daarmee de lokale verstoringen in de impulsgeleiding kunnen opheffen.

Werkt IVIG bij MS?
Alle drie de studies die tot nu toe zijn verricht gaven aan dat IVIG de mate van terugval verminderde bij patiënten met de Relapsing remitting (RR) vorm van MS. Twee studies toonden tevens aan dat de mate van invaliditeit verminderd was na toediening van IVIG. Bij twee van de drie studies was ook met behulp van een MRI het aantal verse laesies in de hersenen bepaald en daaruit bleek dat het aantal nieuwe laesies door de behandeling met IVIG duidelijk verminderd was.
Onder ander vanwege het relatief geringe aantal patiënten dat betrokken was bij de studies, kunnen geen harde conclusies getrokken. Wel kan er op basis van deze resultaten, en die van een studie die aangaf dat IVIG het aantal aanvallen tijdens en na de zwangerschap reduceerde, geconcludeerd worden dat IVIG een positieve werking heeft op mensen met Relapsing-Remitting MS. Het is echter nog niet raadzaam IVIG als eerste keuze te gebruiken om het aantal aanvallen en mate van invaliditeit te verminderen bij patiënten met Relapsing remitting MS.

Toekomst

Hoewel een aantal klinische studies aangeven dat IVIG een gunstig effect heeft op het ziektebeloop van sommige patiënten met MS, is er nog veel meer onderzoek nodig. Er is bijvoorbeeld nog niet bepaald of patiënten met de primair progressieve (PP) vorm van MS baat hebben bij een behandeling met IVIG.


Meer online

Volg ons op